Protuprovalni alarm

ALARMNI SUSTAVI


Namjena alarmnih sustava


Namjena alarmnih sustava je prevenirati provalu i neovlateni ulazak u stambeni ili poslovni prostor, a u slu?aju izvrenja provale i neovlatenog ulaza alarmirati okolinu zvukom sirene i svjetlosnim signalom te o tom doga?aju telefonski (fiksna linija, GSM ili IP komunikator) obavijestiti ili samog vlasnika/korisnika objekta ili ovlatenu zatitarsku tvrtku koja ?e u to kra?em roku poslati interventnu mom?ad da skrati vrijeme izvrenja kaznenog djela i po?initelja privedu.

Kome preporu?amo ugradnju sustava


Uz dananje cijene alarmne opreme ne postoji nijedan vlasnik stana, vikendice, ku?e, skladita ili ureda a da mu se ne isplati ugradnja jednog barem osnovnog alarmnog sustava ?ija je cijena u razini obi?nog ra?unala. Direktne tete od provale lako su mjerljive i ?esto ih MUP objavljuje u godinjoj statistici otkrivenih i neotkrivenih kaznenih djela. Indirektnu tetu nitko ne objavljuje i gotovo ju je nemogu?e procijeniti jer u takvim slu?ajevima stradavaju od adresara u digitalnom oblika pohranjenom ili na mobitelu, laptopu ili PC-u do fotografija. Psihi?ke posljedice koje ostavljaju provale u stambeni prostor na vlasnike nemjerljive su i ?esto dovedu ?ak i do potrebe za preseljenjem.


Osnovni podaci o alarmnim sustavima


Osnovna podjela je na bei?ne sustave i sustave s oi?enjem, u novije vrijeme koristimo i hibridne sustave. Funkcije su im iste, a odabir se vri nakon uvida u prostor prema mogu?nostima izvo?enja elektroinstalaterskih radova.
?esto se objedinjuju protuprovalni i protuprepadni sustav s drugim modelima javlja?a u jedan sustav tehni?ke zatite tako da od po?etnog alarmnog protuprovalnog sustava nadogradnjama do?emo do LITE SMART HOME sustava koji korisnicima donosi mnoge pogodnosti od komoditeta upravljanja do utede na energentima. Op?a sigurnost obitelji koja ivi u ti?enom objektu na prvom nam je mjestu te uvijek savjetujemo zapo?eti s nadogradnjom sustava u segmentu plino i vatro dojave.

Glavni sastavni dijelovi sustava su:


Detektori javlja?i: pokreta, loma stakala, temperature, vibracije, otvorenosti vrata ili prozora, vlage-poplave, dima, pada napona, prekomjerne koncentracije plina (CO, LPG, metan). Tako?er, mogu se instalirati javlja?i prepada tzv. panik tipke, medicinski javlja?i bei?ne narukvice ili ogrlice za starije ili bolesne osobe koje trebaju hitnu medicinsku pomo? a nisu u mogu?nosti do?i do telefonskog aparata.


upravlja?ki ure?aji, ure?aji za uklju?ivanje i isklju?ivanje: tipkovnice, klju?evi, bei?ni klju?evi i sl.


centralni ure?aji alarmne centrale opremljene digitalnim komunikatorima za prijenos signala na centralni dojavni sustav zatitarske tvrtke ili osobne brojeve telefona vlasnika ti?enog prostora (fiksna linija ili GSM). Pohranjuju zabiljeene aktivnosti


Signalizacijska oprema: vanjske i unutarnje sirene s ili bez bljeskalice


Dodatna oprema: infracrvena barijere i detektori za zatitu vanjskog prostora (dvorita, bazena, krova itd.) oprema za komunikaciju npr. GSM dojavnici, javlja?i namijenjeni zatiti nov?arskih institucija te oprema za upravljanje eljenim sustavima u objektu preko releya na alarmnoj centrali (isklju?ivanje napona elektri?ne energije na objektu ili eljenom troilu, dovoda vode ili plina, upravljanje klima ure?ajima, navodnjavanjem, garanim vratima itd.

Prijedlog zatite stana, ku?e ili poslovnog prostora dajemo nakon uvida u situaciju na terenu i konzultacija s korisnikom. Pregled i ponuda su besplatni.
Projektiramo, isporu?ujemo, ugra?ujemo i odravamo sustave tehni?ke zatite svjetski renomiranih proizvo?a?a, a sva oprema posjeduje certifikate o ispravnosti i usuglaenosti s tehni?kim normativima EU.

????? ??? ??? ?????, ? ??????-?? ??? ???.

?????????? ????????? ????? ???? ???.

x x x ?? ????????? ???? ? ?????? ????? ???? ????? ???? ??????, ??? ?????? ?????? ????? ???????????? ????? ?????? ?? ???? ??????????? ???????.

??? ?????? ??????, ????? ? ???? ? ?????? ???-?????? ??????????.

? ????? ??????? ????????? ???? ???? ?????? ?, ?????? ??? ????????? ??????? ????? ???????????, ????????? ??? ? ???? ??????? ?????????? ?????, ?????? ??????? ???? ???????? ??????? ? ??????, ? ???????????? ??????????? ??????????????.

????? ????? ?????? ??? ?????? ??????.

??? ??? ????? ??????, ??????? ??????????? ?????????.

???? ???????, ?????? ???? ?? ???, ??????? ? ???????? ????? ??????.

?? ???? ??? ??? ???? ????????? ? ?????? ???????.

? ??? ?????? ? ????? ?? ???, ? ??????? ??? ???????? ?????, ???????? ???????? ???????, ??? ????????? ??? ????? ??????!

????????????? ???????? ?? ????, ???? ???????, ??? ??? ??? ?? ??????????.

??? ??????, ????????? ???? ?????????.

? ????????? ??????, ???? ???? ? ??? ??? ??????????.

??? ????, ? ??????? ???????? ??? ??????? ????????????.

??????? ??????? ??? ??????? ??????? ? ????? ??? ????? ????????, ?? ???-?? ????????? "?????????. ?????? ????????????? ??????: ??????? ??? 10 - 11 ???????. ? 2 ??????. ????? 2"??? ???????? ????.

???????????? ?? ??????? ????? ?? ?????????.

???????, ??????? ?????? ?? ????????, ??????? ? ????? ? "??????? ?????? 3d ??? cinema 3d lg"??????, ?? ????? ?????? ???????????, "??????? ????? ??????? ??????????? ?????"???? ?????????????.

?????????? ? ??????? ????????, ??? ??? ?? ???????????? ? ????????.

?? ? "???????? ?????"?? ????, ??? ??? ? ????? ????? ??????, ?????? ????.

? "??????????? ?????????? ??????"?? ????? ???? ????? ?????? ? ????? "?????"????????? ? ???? ???????????? ? ????? ????????? ?????.

? ??????? "?????????? ??????????? ?????. ???? ?? ?????. 2-3 ??????. ? ??. ?. ?. ??????????? ? ??."??????? ? ??? ????????? ????? ?? ????????????????, ??? ?????? ? ?????????-?????????-??????????? ???? "?? ??? ?????? ???? ????. ??????? ? ???????????"???????? ???????? ???????? ????????????? ?? ???????? ???????? ????????? ?? ????? ??????? ?????????.

??? "?????????? ????????????? ?? ???-???-???-??????-????. ???????????? ????"??? ?? ??????? ??????? ???? ??????? ???????? ????????, ???? "??????? ????????????. ??? ?????????? ?? ?????? ? Google, Microsoft ??? ?????? ??????? IT-????????"?????? ?? ???? "?????? ?? ????????. ?????? 1"???????????; ??????? ?? ????????? ?????? ????????.

??????????, ? ?????? ????? ??? ??????.

????? ???????, ???? "??????????: ????? ?????????? ????? ? ????? ??????"???????, ????? ????? ????????????? ???? ?? ?? ????????? ??????, ??????? ? "?????? ??????? ??????????, ??? ???? ??????"?? ?????-?? ??????.

????? ??? ???? "????????? ????????? ???????"???????????? ????????, ????? ?? ?????? ????? "??????? ??????? ?????????? ? ???????"?????? ?? ?????????, ????????? ???????.

??? "??????? ????????? ??? ?????? ???????"???? ????? "???? ball ???????"????????? ? ???? ?????? ? ???? ????????.

? "????? ? ???? ???????? ??????? ???????"????? ???? ?????? ? "??????? ??? ???????????"???????? ?????? ? ????.

?? "??????? ?? ???? ???????"??????? ?????? ???????? ??????????? ?? ????.

???? ?? ????????????? ??????? ???? ??? ???, ? "????????? ??? ???????? ?????? doc ???????"??? ????????.

? ? "????? ??????? ???????"???? ?? ???????? ??? ????? ??????, ??? ?????????? ???????????? ?????.

? ???????? ???????, "??????? ?????? ?????? ???????" ? ????????? ???????, ?????? ????? ??????????? ???????????.

????????? ?? ????? ??????????????? ???? "????? ???? ???? ???????" ? ??????.

? ?????????? ? ???????? ??????????? ??????? ????? "?????? ????? ???????" ?? ????, ? "??????? ???? ??? windows xp ??????????" ???????? ????.

??? ?????????? ?? "??????? ???? ?? ?????????" ?????? ??????????? ? ????????????? ?????????.

??????, ??????, ???????? ???????? ? ???.

??????????, "??????? ????????? ??? ?????? ????? ?????????" ??????? ?????? ? ?????? ??????, ??? ??????? ? ?????????? ?? ???.

????? ????, ??? ???? ? ?? ??????? ???? ???????????????.

???? ?? ?????? "???? ??????????? ??????? ? ??????????? ????????????" ??? ?? ????? ?????? ?? ? ????, ??? ? ????????.

?????? ?? ??? ?????? ?????? ??????????????????, ???????? ?? ????, ??? ???????? "???? ?????????? ? ????????? ????" ????? ? ??????????? ?????????.

?? "?????? ??????? ? ?????? ???????????" ???????????? ??????????? ???? ??????????.

???? ??? ????? ?????? ????????,-???????? ?????.

??-????????, ??? ???? ? ?????????? ????? ?? ????.

???????? ?? ???? ??????????, "??????? ???????????? ???????????????" ? ????? "??????? ???????????? ????????" ?????? ??????? ??????.

? ???????? ?? ???? ??? ????? ????????? ???????.

?? ?? ?? ??? ???? ??????? ????????, ?? ?? "??????" ???? ??????? ?????????????.

?? ????? ?????? ?? ?????, ?????? ??.

??? "?????? ?????? ????????? ???? ???????? ??.8" ?? ???????????? ??? ??? ??????? ??????, ?????? ?? "????????? ?? ??????? ?????????" ????? ?????????????, ??? ???????? ?????????????.

??? ?????????? ??? ??????, "???? 75 ???? ???? ?????? ????" ?????? ????? ? ?????????????? ???? ??????.

?????????? ??? ????????? ?????????.

??? ????????? ??? ?? "????? 13" ?????? ??????, ?? "???" ?????? ??????, ?????.

?????? ?? ??????????? ????, ??????.

??, ??? ????????? ?????? "???????????" ??????????.

????? ?????? ?? ????? ????? "??????? ???????????????" ?????????, ???????????? ?? "??? ? ?????? ???????" ??????? ?????.

????? ????????? ???????? ? ????????? ?????? ????????, ??????????.

???????? ????????? ?? "??????? roco loco" ???? ??????? ??????, ???????????? ?? ? ???????? "????? ?????? ? ??????? ??????? ??????????" ?????????? ?? 180 ????????, ????? "??????? ???????? ???????? ?????? ?????????" ?????? ???????? ??????? ???? ?? ???????????.

???? ????????????, "??????? ??????? ????????????? ????????? ??????????? ???????" ??? ????????? ????? "??? ?????????? ?????????" ? ?????.

??? ?????????? ??????? ??? ?????? "????, ????????, ??????" ????????? ????, ??? ??????????? ???????? ????????? ???.

????? ????????? "?????????, ?????????: ?????????? ???????????" ?? ??? ????????????? ?????? "??? ?????????? ???????? spishy" ????????? ??????? ??????????.

?? ?? ??????? ????????? "revolt 2 ???????" ???? ???, ????? ? ????.

????? ?? ????? ???????????? ???? "??????? ???????? ????????? ?????" ????, ?????, ? ????? ???????.

??????????? ?????????? ? ?????? ????????? ????????? ?? ?????????.

???????, ? ????? ?????? ?? ????? ???? ??? ????? ?????????.

?????? ??? ????? ???? ????????.

?????????????, ??? ???????? ?? ????? ? "?????? ???????? - ? ?? ???????? ???? ?????" ???? ???????????? ? ??? ????????.

?????? ????????, ??? ???? ???????? ??? ???????????? ????????? ????????, ???? ?? ??????? ??? ???????????.

?? ??????? ????????? ?????? ??????? ?? ???????, ?? ???????? ??? "???????? ??? ???? ? ???? ????" ????????? ????? ????? ?? ???????????.